Phần mềm KPI – hiểu thế nào cho đúng

0
196

Hàng năm, chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu tư vấn hệ thống chỉ tiêu KPI. Qua trao đổi với khách hàng, hầu hết các công ty phần mềm đều giới thiệu phần mềm KPI như một phần của phần mềm nhân sự. Điều đó có thể lý giải, là nhiều doanh nghiệp cũng như cán bộ nhân sự coi KPI là một mảng của quản trị nhân sự – quản lý hiệu quả công việc.

Tuy nhiên, hiểu cho đúng, KPI không thuần túy là một công cụ quản lý hiệu quả công việc của nhân viên. KPI trước tiên là công cụ quản lý thực hiện chiến lược – giúp doanh nghiệp cụ thể hóa chiến lược thành các mục tiêu có thể đo lường được. Số liệu phục vụ việc tính toán các chỉ tiêu KPI được thu thập từ các bộ phận marketing, kinh doanh, sản xuất, hay các bộ phận khác trong doanh nghiệp. Do vậy, thực chất KPI nên do một nhóm/bộ phận chuyên biệt quản lý, thay vì do riêng phòng nhân sự nhằm đảm bảo các chỉ tiêu được theo dõi thường xuyên. Phòng Nhân sự chỉ sử dụng lại kết quả đánh giá chỉ số KPI cá nhân để làm đầu vào cho công tác đánh giá kết quả công việc của nhân sự, phục vụ tính lương, thưởng hay các nghiệp vụ quản trị nhân sự khác.

Vậy cần phải hiểu phần mềm KPI như thế nào?

 • Trước tiên, phần mềm KPI không hoàn toàn là một bộ phận của phần mềm nhân sự mà cần hiểu như một phần mềm giúp doanh nghiệp quản lý hệ thống mục tiêu chiến lược.
 • Phần mềm KPI cũng không phải là phần mềm quản lý các mảng công việc theo chức năng như marketing, kinh doanh hay sản xuất. Phần mềm KPI thu thập thông tin từ các phần mềm đó hoặc hệ thống quản lý các chức năng vận hành của doanh nghiệp, từ đó tính toán và thể hiện kết quả của các chỉ tiêu KPI dưới một định dạng đã quy định, hoặc báo cáo tổng hợp (dashboard).
 • Phần mềm KPI có thể được miêu tả như Tableau của ô tô, không phải là phần mềm ghi nhận kết quả trực tiếp từ hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, mà cần thông tin từ các hệ thống/phần mềm khác. Vì vậy, phần mềm KPI cần được kết nối/tích hợp với các cấu phần cần thiết để có thể mang lại cho nhà điều hành báo cáo/dashboard cập nhật. Nếu không tích hợp, import dữ liệu hoặc nhập trực tiếp cũng là một phương án thay thế. Tuy nhiên, trong dài hạn, phương thức này thường khó có thể vận hành tốt do tốn thời gian, công sức; ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố cá nhân, hoặc do sai số do nhập liệu nhiều lần.
 • Phần mềm KPI cần được xây dựng trên nền tảng BI để giúp doanh nghiệp đảm bảo việc thu thập dữ liệu thường xuyên.
 • Kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI cá nhân được kết xuất từ phần mềm KPI ra hoặc chuyển sang phần mềm nhân sự để làm đầu vào cho việc đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên. Nói cách khác, phần mềm nhân sự chỉ sử dụng lại kết quả thực hiện theo các chỉ tiêu trọng yếu, kết xuất từ phần mềm KPI.

Việc hiểu đúng về KPI và phần mềm KPI sẽ giúp doanh nghiệp có cách tiếp cận đúng đắn, và lựa chọn được nhà cung cấp phần mềm phù hợp. Phần mềm digiiKPI của OOC được xây dựng trên nền tảng BI có thể giúp doanh nghiệp quản lý việc thực hiện chiến lược (từ thiết kế bản đồ chiến lược, KPI công ty, KPI bộ phận và KPI cá nhân đến việc theo dõi thực hiện, có hệ thống báo cáo/dashboard trực quan, sinh động) và kết nối với các module khác của phần mềm nhân sự như digiiHR – thông tin nhân sự để cung cấp thông tin cho việc quản lý hồ sơ và đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự, phục vụ các nghiệp vụ quản lý nhân sự khác.

Nguồn: Công ty Giải pháp Công nghệ OOC

Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC

 • Hotline Hà Nội: 024 3553 7799 | 0963636066
 • Hotline HCM: 028 3925 3985
 • Email: ooc@ooc.vn
 • Facebook: https://www.facebook.com/oocdigiims
 • Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJSHjeB_AQViZVDOy_biEQQ
 • Twitter: https://twitter.com/oocsolution